Vi er Flekkefjord kommunale pensjonskasse

Vår viktigste jobb er å sørge for at ansatte i Flekkefjord kommune, med tilhørende virksomheter, får rett pensjon til rett tid.

  • 3


Medlemmer

Flekkefjord kommunale pensjonskasse hadde pr. 31.12.2023

963 aktive medlemmer

432 alderspensjonister

158 uførepensjonister

47 etterlattepensjonister

2.157 medlemmer med oppsatte rettigheter

Pensjonskassen har en forvaltningskapital på ca 1,2 milliarder norske kroner

Historikk

Flekkefjord Kommunale Pensjonskasse (FKP) ble opprettet av Flekkefjord kommune 1. juli 1951.

Vår visjon

Flekkefjord kommunale pensjonskasse (FKP) skal være den beste løsningen for arbeidsgiverne og medlemmene når det gjelder leveranse av pensjonsforsikring. Dette skal oppnås ved god kapitalavkastning, god medlemsservice og en effektiv administrasjon.

Våre medlemsløfter

  • Best på trygghet, hjelp og veiledning når du trenger det.
  • Rett pensjon til rett tid.
  • Opplyste valg - tidlig nok.

Våre kundeløfter

  • Vi skal oppnå best mulig avkastning - med forsvarlig risiko.
  • Vi gjør pensjon enklere for arbeidsgivere og medlemmer.