Utbetaling av pensjon

Flekkefjord kommunale pensjonskasse utbetaler pensjonen den 12. i hver måned så lenge dagen ikke faller på en helge-helligdag. Hvis den 12. faller på en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før. Her er en oversikt over utbetalingsdatoene i 2024, samt generell informasjon om pensjon og skatt.

 • Utbetaling av pensjon


  MånedDato
  Januar12.01.2024
  Februar12.02.2024
  Mars12.03.2024
  April12.04.2024
  Mai10.05.2024
  Juni12.06.2024
  Juli12.07.2024
  August12.08.2024
  September12.09.2024
  Oktober11.10.2024
  November12.11.2024
  Desember12.12.2024
 • Dine opplysninger

  Lønnsslippene dine blir sendt på e-post. 

  Bankkontonummer

  Du kan registrere og endre bankkontonummer etter å ha logget deg inn i Medlemsportalen og velge menyen «Min oversikt».

  Har du utenlandsk bankkonto må du være klar over at vi bare utbetaler til banker med IBAN og SWIFT-nummer. Skal du benytte utenlandsk bankkonto må du sende oss informasjon om IBAN-nummer og SWIFT-kode som du får oppgitt av banken din.

  Adresse

  Vi innhenter adresseopplysninger fra folkeregisteret. Du må derfor endre adressen din i folkeregisteret før adressen oppdateres i våre registre.

  Klikk på denne lenken for å melde adresseendring på Skatteetatens nettside

  Telefon og epost-adresse

  Telefon og epost-adressen din henter vi fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Hvis du ønsker å se hva som er registrert på deg, kan du logge inn. Der kan du også eventuelt oppdatere kontaktinformasjonen din.

  Klikk på denne lenken og sjekk opplysningene dine i kontakt- og reservasjonsregisteret

 • Skatt på pensjon
  Skattetrekk på pensjon

  Flekkefjord kommunale pensjonskasse beregner ikke skatt. Vi innhenter skattekortet ditt fra Skatteetaten. Du bør melde fra til Skatteetaten om at du mottar pensjon fra pensjonskassen, og pensjonens størrelse, slik at skattetrekket blir riktig.

  Klikk på denne lenken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no

  Skatt for AFP, alders- og etterlattepensjon
  • Januar – november: Vanlig skattetrekk
  • Desember: Ikke skattetrekk
  Skatt for uførepensjon
  • Januar – mai, og juli – november: Vanlig skattetrekk
  • Juni: Ikke skattetrekk
  • Desember: Halvt skattetrekk
  Kildeskatt – bosatt i utlandet

  For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på lenken over.

 • Årsoppgave og sammenstillingsoppgave

  Sammenstillingsoppgaver sendes per e-post eller i posten.  

  Ved å logge inn i medlemsportalen og gå til menyen «Innboks» finner du all skriftlig informasjon fra Flekkefjord kommunale pensjonskasse. Dette kan for eksempel være vedtaksbrev, medlemsbrev og forsikringsbevis.

 • Regulering av pensjon

  Med virkning fra og med 1. mai hvert år reguleres (økes) pensjonene fra Flekkefjord kommunale pensjonskasse. Hvor stor reguleringen blir avhenger av lønn- og prisvekst for det enkelte år.

  Reguleringen gjennomføres normalt i forbindelse med pensjonsutbetalingen i juli med etterbetalingen for mai og juni måned.