Velkommen til Flekkefjord kommunale pensjonskasse

  • 8
  • Juli 2013 diverse 040
  • 3
  • 7
  • 9
  • 10
  • Bilder fra fototur Sundegata 024

Flekkefjord pensjonskasse administrerer flere ulike typer pensjoner. Her finnes informasjon om de ulike typene. I tillegg kan vi kontaktes på telefon, epost eller ved besøk på vårt kontor.

Informasjon til medlemmer

Medlemskapet i pensjonskassen er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å være medlem fra den dagen du blir ansatt til den dagen du slutter.


Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Bli kjent med dine medlemsfordeler!

A Gronnes