Flekkefjord kommunale pensjonskasse har flere tilknyttede foretak

Mann med grått hår og briller står foran en hekk med mobil i hendene, smiler mot kamera.
Foto: Pexels /Marcus Aurelius

Foretak tilknyttet pensjonskassen

  • Flekkefjord kommune (ikke lærere og sykepleiere)
  • Flekkefjord kirkelige Fellesråd
  • Flekkefjord kommunale pensjonskasse

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde ansatte inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev fra oss med bekreftelse på medlemskapet.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å orientere sine ansatte om pensjonsrettigheter i pensjonskassen. Dette kan blant annet være ved langvarig sykemelding hvor den ansatte må søke arbeidsavklaringspenger (AAP) og kan ha rett på midlertidig uførepensjon hos oss.