VELKOMMEN TIL FKP

Medlemmer som får helt eller delvis nedsatt sin inntektsevne på grunn av sykdom eller skade kan søke om midlertidig eller varig uførepensjon. 

Stortinget vedtok en endring folketrygdloven gjeldende fra 01.01.15. Endringen innebar at uførepensjon ble erstattet av uføretrygd. Dette medførte også at regelverket for uføreytelsene i de offentlige tjenestepensjonsordningene ble lagt om. 

Hovedtrekkene i endringene

Uførepensjonen fra pensjonsordningen blir beregnet som et tillegg til folketrygdens arbeidsavklaringspenger og/eller uføretrygd.

Hvis en også mottar uføreytelser fra NAV

25 % av G, men maks 6 % av pensjonsgrunnlaget
3 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G
69 % av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G

Hvis en ikke mottar uføreytelse fra NAV

25 % av G, men maks 6 % av pensjonsgrunnlaget
69 % av pensjonsgivende lønn opp til 12 G

Barnetillegg vil utgjøre 4 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G for barn under 18 år. Det gis ikke barnetillegg for mer enn 3 barn.

Det medregnes medlemstid frem til aldersgrensen for stillingen, men maks til 67 år.

Laveste uføregrad er 20 %.

Det blir lettere og kombinere uførepensjon med arbeid. Hvis en i tillegg til uførepensjonen fra pensjonsordningen har varig uføretrygd fra NAV kan en ha en inntekt på 40 % av G uten reduksjon i pensjonen.

Innvilget uføregrad skal være fast, utbetalingen skal justeres etter inntekt.

Uførepensjonen blir skattlagt som lønn.

Inntektsregler

Uførepensjonen skal nå regnes ut fra forholdet mellom inntekt før uførhet og inntekt etter uførhet. Det skal beregnes en inntektsgrense som viser hva en kan ha i årsinntekt i tillegg til pensjonsutbetalingen. All inntekt skal medregnes. Også inntekt utenfor offentlig sektor. Hvis forventet inntekt endres (høyere eller lavere) må det gis melding til pensjonsordningen om dette på eget skjema.

Dersom inntekten overstiger 80 % av den inntekten en hadde før en ble ufør skal pensjonsutbetalingen stanses. 

Dersom en tjener mer enn inntektsgrensen skal pensjonskassen beregne et fradrag i utbetalingen for den delen av arbeidsinntekten som overstiger inntektsgrensen.

Pensjonskassen skal foreta etteroppgjør når ligningen foreligger. Dersom etteroppgjøret viser at en har tjent mer enn inntektsgrensen kan pensjonskassen kreve tilbakebetalt for mye utbetalt, eller gjøre trekk i fremtidige pensjonsutbetalinger.

 

Hovedtariffavtalen

Søknad om uførepensjon

Søknad om brutto uførepensjon

Søknad om oppsatt uførepensjon

Skjema for endring av inntektsopplysninger

LINKER!

Forside 2023

 

Kontakt

Flekkefjord kommunale pensjonskasse
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon 38 37 28 50

Org.nr. 940 468 671
Bankgiro 3030.32.65003