VELKOMMEN TIL FKP

Ektefellepensjon

Rett til ektefellepensjon har gjenlevende ektefelle eller registrert partner. Etterlatt samboer har ikke rett til pensjon. Fraskilt ektefelle kan også ha slik rett.

Hvilken form for ektefellepensjon du har krav på, avhenger av når avdøde ble meldt inn i pensjonsordningen, og gjenlevendes alder.

Netto ektefellepensjon

Det ble innført nye regler for beregning av etterlattepensjon fra 1. januar 2001. Dersom gjenlevende er født etter 30.juni 1950, skal ektefellepensjonen utbetales med 9 % av avdødes pensjonsgrunnlag, uavhengig av den etterlattes egen inntekt og eventuell pensjon fra folketrygden.

Unntak fra denne bestemmelsen gjelder enker etter medlemmer som var innmeldt i pensjonsordningen første gang før 1. oktober 1976. Disse skal ha ektefellepensjon etter egne regler.

Ervervsprøvet ektefellepensjon

Alle enkemenn, og enker etter menn som ble medlem av offentlig pensjonsordning første gang etter 1. oktober 1976, vil kunne ha rett til denne type ektefellepensjon, med mindre du har rett til netto ektefellepensjon.
Full årlig ektefellepensjon utgjør 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag. Pensjonen reduseres i forhold til gjenlevendes inntekt og/eller egen alders-/uførepensjon fra offentlig sektor og samordnes med eventuell pensjon fra folketrygden.

Ektefellepensjon som ikke er ervervsprøvet 

Unntak fra regelen om inntektsprøving gjelder for enker etter menn som ble medlem av pensjonsordningen før 1. oktober 1976. Disse får ikke pensjonen redusert med egen inntekt og /eller alders-/uførepensjon fra offentlig sektor. Det skal imidlertid foretas samordning med eventuell pensjon fra folketrygden. Alle enker som kommer inn under dette regelverket er pålagt å søke folketrygdens etterlattepensjon.

Begrensninger i retten til ektefellepensjon

Ektefellepensjon ytes ikke når den som er medlem av pensjonsordningen dør innen et år etter ansettelsen, eller etter at ekteskap ble inngått. Det er i disse tilfellene en forutsetning at dødsfallet skyldes en sykdom som den ansatte led av ved ansettelsen eller vigselen, og som det må antas at en av ektefellene kjente til.

Ektefellepensjonen opphører hvis den etterlatte inngår nytt ekteskap/partnerskap. Hvis det nye ekteskapet/partnerskapet oppløses vil pensjon igjen komme til utbetaling.

Fraskilt ektefelle/partner har rett til ektefellepensjon etter den til enhver tid gjeldende ekteskapslovgivning. Loven beskriver hvorledes pensjonen eventuelt skal deles mellom gjenlevende og fraskilt ektefelle.

Dersom avdødes tjenestetid er mindre enn 30 år, reduseres ektefellepensjonen til så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår.

 

Du kan lese mer om ektefellepensjon i Hovedtariffavtalen LINKER!

Søknadsskjema der avdøde var i jobb i Flekkefjord kommune.

Søknadsskjema der avdøde hadde oppsatte rettigheter.


Barnepensjon

Dersom du skulle falle fra, vil dine barn få pensjon til de fyller 20 år. Pensjonskassen kan også tilstå barnepensjon til stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget.

Fra 1. januar 2001 ble det innført helt nye nettoregler for beregning av barnepensjon. Fra denne datoen skal barnepensjonen utbetales med 15 % av medlemmets pensjonsgrunnlag, uavhengig av barnets egne inntekter og eventuell pensjon fra folketrygden.
Er den avdødes pensjonsgivende tjenestetid mindre enn 30 år, reduseres barnepensjonen i forhold til så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår.

Du kan lese mer om barnepensjon i Hovedtariffavtalen. LINKER!

Søknadsskjema finner du her.

Ekteskapsloven

Forside 2022

Kontakt

Flekkefjord kommunale pensjonskasse
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon 38 37 28 50

Org.nr. 940 468 671
Bankgiro 3030.32.65003