VELKOMMEN TIL FKP

Inntektsregler

Arbeidsinntekt ved siden av AFP fra 62 til 65 år

Når du søker om AFP skal du anslå hvor stor fremtidig arbeidsinntekt du vil få etter uttak av AFP. Som fremtidig inntekt skal du regne med all fremtidig arbeidsinntekt, dvs. både lønnsinntekt, feriepenger, godtgjørelser og næringsinntekt. 

Pensjonen skal fastsettes i prosent i forhold til reduksjon i arbeidsinntekten slik: 

Pensjonen, inkludert AFP-tillegget, reduseres med samme prosent som den fremtidige inntekten utgjør av tidligere inntekt. Det vil si at dersom din fremtidige arbeidsinntekt utgjør 65 % av din tidligere arbeidsinntekt, skal det utbetales en pensjon som svarer til 35 % av full AFP. Hvis samlet arbeidsinntekt er mindre enn kr 15 000 skal pensjonen likevel ikke reduseres. 

Når skatteligningen foreligger vil pensjonskassen foreta et etteroppgjør hvis faktisk arbeidsinntekt avviker med mer enn kr 15 000 i forhold til det du har oppgitt til pensjonskassen. For lite pensjon blir da etterbetalt mens for mye utbetalt pensjon skal tilbakebetales. Tilbakebetalingen vil vanligvis skje i form av trekk i pensjon over 12 mnd, men kortere tid kan avtales. Ved beregning av tidligere inntekt regnes det med de tre beste av de fem siste inntektsårene. Det året du går av og året før, tas det likevel ikke hensyn til, da inntekten disse årene ikke alltid vil være kjent når pensjonen beregnes. 

Kombinasjon av AFP og annen inntekt fra 65 til 67 år

Arbeidsinntekt ved siden av AFP fra 65 til 67 år

AFP mellom 65 og 67 år kan reduseres dersom du har arbeidsinntekt ved siden av. 

Dersom du har AFP beregnet etter reglene for alderspensjon fra pensjonskassen, er reduksjonen avhengig av hvilken type arbeidsinntekt det er snakk om.

Inntekt fra privat sektor vil da ikke påvirke pensjonen fra pensjonskassen uansett hvor stor inntekten er. 

Har du derimot inntekt fra ordinær stilling i det offentlige, vil pensjonen bli redusert eller falle bort. Er du imidlertid ansatt på såkalt pensjonistlønn, vil ikke inntekten redusere pensjonen.

Se nærmere om dette under punktet "Kombinasjon av alderspensjon og arbeidsinntekt". 

Dersom du har AFP etter garantibestemmelsen (folketrygdberegnet og som før 65 år),  regnes også inntektsreduksjonen på samme måte som før 65 år. 

Forside 2022

Kontakt

Flekkefjord kommunale pensjonskasse
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon 38 37 28 50

Org.nr. 940 468 671
Bankgiro 3030.32.65003