VELKOMMEN TIL FKP

AFP er en pensjon som er forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og følgelig en tariffestet pensjon som kan endres eller sies opp av partene under forhandlinger om ny hovedtariffavtale.

Vilkår for AFP

For å få AFP pensjon ved 62 år:
• være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet
• ha vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor de siste tre år
• ha minst 10 år med opptjening i folketrygden etter fylte 50 år
• ha hatt en gjennomsnittlig inntekt på minst 2 G i dine ti beste inntektsår
• ha hatt inntekt på minst 1 G de siste to år

For å få AFP pensjon fra fylte 65 år:
• være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet
• oppfylle kravene til AFP før fylte 65 år eller
• ha 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år

Etter avtale med arbeidsgiver kan du arbeide i redusert stilling og ta ut en delvis alders- eller avtalefestet pensjon. Du kan også kombinere en delvis uførepensjon fra pensjonskassen med avtalefestet pensjon, men du kan ikke samtidig få uførepensjon fra folketrygden.

Samordning

Pensjonen går inn under samordningsloven, og betraktes i den sammenheng som om den var en folketrygdytelse. Utbetaling av AFP kan derfor føre til reduksjon av enkelte andre pensjoner, f. eks . sjømannspensjon. Dersom du allerede får ytelser fra folketrygden som ufør eller etterlatt, må du frasi deg den ytelsen i folketrygden for å få AFP.  I pensjonskassen kan AFP kombineres med andre ytelser.

Størrelsen på AFP

Fra 62 år og fram til 65 år får du en pensjon som er like stor som den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. Dessuten får du et avtaletillegg som for tiden er kr 1.700,- pr. mnd. Beregningen foretas av NAV Pensjon, men blir utbetalt fra pensjonsordningen.

Fra 65 år blir pensjonen beregnet som alderspensjon fra pensjonskassen. Dersom dette gir større utbetaling enn folketrygdberegnet AFP, vil denne blir utbetalt frem til fylte 67 år. 

Men, du står fritt til å velge hvilken beregning som skal legges til grunn for utbetalingen etter fylte 65 år. Dette skyldes de forskjellige inntektsreglene som gjelder for AFP etter 65 år.

Hovedtariffavtalen

Søknadsskjema AFP LINKER!

Forside 2022

Kontakt

Flekkefjord kommunale pensjonskasse
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon 38 37 28 50

Org.nr. 940 468 671
Bankgiro 3030.32.65003