VELKOMMEN TIL FKP

Integrasjon av ESG i forvaltervalg og -oppfølging.

 Pensjonskassen investerer hovedsaklig kapitalen i ulike typer fond. Analyse og valg av selskaper til porteføljen er satt ut til ulike fondsforvaltere. Det er forvalters ansvar å sørge for at forhold knyttet til ESG er tilstrekkelig analysert, håndtert og fulgt opp i porteføljeselskapene. Det er pensjonskassens ansvar å velge fondsforvaltere som har gode ressurser og kompetanse til å integrere ESG-hensyn.

For å sikre at pensjonskassens kapitalforvaltere er gode på å integrere ESG i analyse, valg og oppfølging av selskaper, skal pensjonskassen vurdere kapitalforvalters evne på disse områdene. En slik vurdering skal innebære:

• Hvorvidt forvalters organisasjon er overordnet kommitert til ansvarlighet, bærekraft og langsiktighet

• Hvorvidt forvalter har en investeringsfilosofi som samsvarer med pensjonskassens mål om ansvarlighet, og at porteføljen reflekterer uttalt strategi/filosofi

• Hvorvidt forvalter vurderer ESG i sine beslutningsprosesser

• Hvorvidt forvalter har tilstrekkelige og konkurransedyktige ressurser og kompetanse innenfor ESG til å effektivt iverksette sin filosofi

• Hvorvidt forvalter har en strategi for eierskapsutøvelse og engasjement som ivaretar hensyn til ESG, og faktisk eierskapsutøvelse og engasjement samsvarer med denne

• Hvorvidt forvalter er åpen og transparent om ESG-forhold som påvirker porteføljen

For passive forvaltere skal det legges vekt på forvalters eierskapsutøvelse, ressurser og organisatoriske kommitering. Vurdering av forvalters kan gjennomføres i det mest egnede formatet, for eksempel kvalitativ analyse, spørreskjema eller gjennom tredjeparts ESG-rating av fond.

Årlig porteføljegjennomlysning på ESG

For at pensjonskassen skal ha innsikt i porteføljens prestasjon hva gjelder ESG, skal pensjonskassen minst årlig gjennomlyse og analysere porteføljen innen relevante målenheter, for eksempel porteføljens utslipp av klimagasser, eksponering til selskaper på NBIMs liste over ekskluderte selskaper, mm. En slik rapport kan også benyttes som underlag til pensjonskassens vurdering av klimarisiko i ORA-prosessen.

Innholdet i ESG-analysen skal basere seg på gjeldende markedspraksis for ESG-rapportering

SFDR profil:

• Pensjonskassen integrerer ESG-risiko ved å velge kapitalforvaltere som hensynstar og integrerer ESG i sine investeringsbeslutninger og oppfølging av selskaper, samt ved å analysere porteføljen (artikkel 3/6)

• Pensjonskassen hensynstar ikke negative konsekvenser fra investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer (artikkel 4/7). Pensjonskassen vil hensynsta negative konsekvenser når det foreligger kostnadseffektive løsninger til å tilfredsstille rapporteringskravene for artikkel 4/7.

• Pensjonskassen promoterer ikke miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8) og forvaltes ikke med miljømessige eller sosiale målsettinger (artikkel 9)

Investeringsrammer

Forside 2023

 

Kontakt

Flekkefjord kommunale pensjonskasse
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon 38 37 28 50

Org.nr. 940 468 671
Bankgiro 3030.32.65003