VELKOMMEN TIL FKP

Saksbehandling av ulike pensjonsspørsmål omfatter behandling av personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til identifiserbare enkeltpersoner. Bruk av personopplysninger er regulert i Lov om behandling av personopplysninger.

Pensjonskassen er tildelt konsesjon fra Datatilsynet for behandling av opplysninger om medlemmer og tidligere medlemmer i pensjonskassen.

INFORMASJON OM NY PERSONVERNFORORDNING – GDPR (GJELDENDE FRA JULI 2018)

Pensjonskassen har ansvar for at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende regelverk. EU har innført et nytt personvernregelverk, normalt omtalt som GDPR-forordningen. Stortinget har besluttet at denne skal komme til anvendelse også i Norge. Dette gir deg endrede rettigheter i forhold til innsyn i opplysninger, rett til å få korrigert uriktige opplysninger og i noen tilfeller rett til å kreve opplysninger slettet.

Pensjonskassen vil ha behov for å lagre enkelte personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen om leveranse av tjenestepensjon, og påse at riktig ytelse kommer til utbetaling. De fleste opplysningene vi behandler defineres ikke som sensitive.

Pensjonskassen får personopplysninger fra arbeidsgiver, offentlige myndigheter og andre pensjonsinnretninger. Enkelte opplysninger får vi også fra deg. Opplysningene har pensjonskassen behov for slik at du kan få rett pensjonsytelse til rett tid. Fødselsnummer benyttes for å kunne foreta en presis identifisering.

Til de som ikke er uføre, men heller ikke alderspensjonister:

I saker knyttet til helsesvikt og uføreytelser vil pensjonskassen kunne ha behov for innsyn i det medisinske underlaget. Vi innhenter i disse tilfellene samtykke fra deg før informasjon samles inn.

Til de som er tilstått uføre eller som er i søknadsprosess:

I forbindelse med din uførepensjonssak, og på bakgrunn av din søknad, kan det ha vært hentet inn ulike personopplysninger. Dette har da skjedd i samsvar med søknad og samtykke, og hensyntatt gjeldende regelverk. Du vil kunne ha anledning til innsyn i saksdokumentene samt kunne kreve uriktige opplysninger rettet. Videre skal opplysninger slettes når disse ikke lenger har rettslig relevans. Et avgitt samtykke vil kunne trekkes tilbake.

Pensjonskassen etterlever personvernregelverket og det er utarbeidet en egen personverklæring. Denne inneholder mer utførlig informasjon om vår behandling av personopplysninger, og du kan få oversendt dokumentet ved å henvende deg til pensjonskassen. Du kan til enhver tid kontakte pensjonskassen og anmode om innsyn i opplysninger vi har lagret om deg. Vår daglige leder har også rollen som behandlingsansvarlig.

Forside 2022

Kontakt

Flekkefjord kommunale pensjonskasse
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon 38 37 28 50

Org.nr. 940 468 671
Bankgiro 3030.32.65003