VELKOMMEN TIL FKP

Flekkefjord kommunale pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for ansatte i Flekkefjord kommune, folkevalgte og ansatte i foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i.

Arbeidsgivere tilknyttet FKP er: Flekkefjord kommune, Flekkefjord Kirkelige Fellesråd, Flekkefjord kommunale pensjonskasse og tidligere ansatte i Flekkefjord Elektrisitetsverk

Medlemskapet er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du blir ansatt.

Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Dette betyr at du i tillegg til å opptjene alderspensjon, vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon.

Hvordan blir du medlem ?

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen.

Når du er registrert som medlem vil du få tilsendt medlemsbrev som en bekreftelse på medlemskapet.

Pensjonspremie

Det er arbeidsgiver som innbetaler din pensjonspremie. Arbeidsgivers tilskudd varierer fra år til år basert på brutto lønn. I tillegg trekkes du 2% av din årslønn som medlemspremie. Du kan selv kontrollere på lønnsslippen om du er trukket for 2% medlemspremie. Medlemspremien får du fradrag for på selvangivelsen.

Vilkår for medlemskap (ikke folkevalgte)

Minstekrav for medlemskap 
Alle ansatte skal som hovedregel meldes inn i pensjonsordningen. Dette gjelder uten krav om minste stillingsstørrelse. 

Det er innført pensjonistavlønnning fra 1.1.2014. Pensjonister som lønnes på pensjonistlønn skal ikke meldes inn i pensjonsordningen og pensjonen blir ikke redusert.

Unntak:
Den som ved første gangs ansettelse har mindre enn 3 år igjen til stillingens aldergrense, skal ikke meldes inn i pensjonskassen. Dersom du tidligere har vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning, slik at du samlet vil få en medlemstid på minst 3 år, skal du likevel meldes inn i pensjonskassen. Du er selv ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger til arbeidsgiver.

 

Forside 2023

 

Kontakt

Flekkefjord kommunale pensjonskasse
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon 38 37 28 50

Org.nr. 940 468 671
Bankgiro 3030.32.65003